دانلود گرافیک نو شماره 6 - ماهنامه تخصصی گرافیک

عناوین ماهنامه گرافیک نو شماره 6:
- معرفی امكانات سایت
- بهبود كیفیت عكس
- نمونه‌های تایپوگرافی
- تعیین فرمت مناسب برای فایل‌های تصویری
- پترن تاتوریال
- كاغذ پاره
- طراحی لبه‌های كاغذ پاره
- كاغذ سوخته
- طراحی آرم یورو 2008
- و ...