دانلود Photoshop Creative 20 - مجله آموزشی فتوشاپ

ناوین مجله آموزشی فتوشاپ شماره 20:
- ترکیب کردن چند تصویر
- استفاده از تنظیمات لایه ها
- آموزش اشباع و ایجاد رنگ مایه ها
- ساخت یک تصویر ترکیبی
- تغییر تصاویر با افکت موجی
- خلق یک فرم ساده برای تصاویر
- و ...