دانلود Photoshop Creative 19 - مجله آموزشی فتوشاپ

عناوین مجله آموزشی فتوشاپ شماره 19:
- تبدیل تصویر به حالت نقاشی آبرنگ
- آموزش تغییر آب و هوا در تصاویر
- آموزش ساخت سایه های واقعی اجسام
- ساخت یک تصویر به شکل مجسمه
- ویرایش تصاویر با Adobe Camera Raw 4
- خلق یک اثر هنری از متن
- و ...