دانلود Photoshop Creative 16 - مجله آموزشی فتوشاپ

عناوین مجله آموزشی فتوشاپ شماره 16:
- نقاشی با ایربراش در فتوشاپ
- معرفی هنرمندان و نمایش آثار آن ها
- ساخت کوه برفی از یک تصویر کوه بدون برف
- افکت برجسته
- آموزش ساخت تصویر هنری با چشم و براش
- افکت بردن تصاویر در حالت شبی مه آلود
- و ...