دانلود Photoshop Creative 6 - مجله آموزشی فتوشاپ

عناوین مجله آموزشی فتوشاپ شماره 6:
plug-ins - 
brushes -
images-
- معرفی یک اثر از masterpiece و آموزش نحوه کار وی
- ساخت تصاویر کهکشانی 
- آموزش نور دهی های متفاوت به یک تصویر
- و ...