دانلود Photoshop Creative 4 - مجله آموزشی فتوشاپ

عناوین مجله آموزشی فتوشاپ شماره 4:
- به نمایش گذاشتن آثار چند نفر از هنرمندان معاصر و بررسی آثارشان
- استفاده های فتوشاپ برای عکاسان
- آموزش سیاه سفید کردن قسمتی از تصویر برای جلوه دادن قسمت مورد نظر
- حذف کردن قسمتی از تصویر که جلوی سوژه ی مورد نظر را گرفته است به وسیله ی استامپ فتوشاپ
- ساخت نقاشی های دیجیتال به وسیله فتوشاپ
- تغییر رنگ دادن تصاویر به صورت کلی
- ساخت و طراحی تقویم
- و ...